Storformatfliser - hvor store kan flisene bli?

25.10.2023
10.5.19
, i kategorien:
Materialteknikk

Dette første faktabladet omhandler produksjon, egenskaper og bruksområder. Den neste faktabladet omhandler utstyr for hå

Ny produksjonsteknikk for keramisk fliser gir nye muligheter

Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje på oppdrag fra Norsk Byggkeramikkforening.

Produksjonsteknikken for keramiske fliser har utviklet seg mye de siste ti årene. For under 10 år siden var dimensjoner over 400 x 400 mm regnet som storformatfliser. Nå produseres formater på over 1,5 meter bredde i forskjellige lengder og i ulike tykkelser. I tre artikler skal vi belyse bruken av slike fliser både fra materialteknisk og leggeteknisk ståsted. Dette første faktabladet omhandler produksjon, egenskaper og bruksområder. Den neste faktabladet omhandler utstyr for håndtering og tilpasning og festing. Den siste artikkelen vil vise eksempler på utførte prosjekter.

1
FIGUR 1: VEGGHØYE FLISER FÅS MED MANGE OVERFLATER. (FOTO: UNIDRAIN)

Ny produksjonsprosess for store fliser

Storformat fliser kan produseres som tørrpressede fliser (Gruppe B), men også som våtpressede (Gruppe A) i både tykke og tynne dimensjoner. De tynne variantene er et resultat av en ny produksjonsteknologi for forming og brenning av leiren. Leiren beveger seg framover på et rullebelte. Flisbredde fås nå over 1,5 m og de kappes i ønsket lengde. Tykkelsen kan varieres fra ca 3,5 mm til over 20 mm. Struktur, mønster og farge bestemmes ved valser som går over overflaten eller det benyttes en trykkteknikk som gir store variasjonsmuligheter i overflaten. Glasur av ulike typer kan sprayes på eller påføres med valser.

3
FIGUR 2: LEIREN FORMES OG BEARBEIDES PÅ STORE BÅND SOM KONTINUERLIG FØRER LEIREN FRA FORMINGSFASEN TIL FERDIG BRENT PRODUKT.

Etter at flisen har fått sin tykkelse og overflatestruktur kappes de opp i ønskede formater før den går til brennkammeret. Leiren brennes med temperaturer rundt 1200 °C, noe som gir et produkt i porcellenato-kvalitet med et vannopptak under 0,5 vekt-%. Den nye produksjonsteknikken har en del fordeler framfor tidligere flisproduksjon. Produksjonstiden er kortere, enkel å omprogrammere fra en flistype til en annen, lavt energiforbruk, liten vrakprosent. Flisene kan leveres med pålimt fibernetting på baksiden. Det forsterker dem ved transport, i montasjefasen og som ferdig montert overflate. Flisene må emballeres og pakkes på spesialpaller som beskytter dem i transportfasen. Tynnformater er gunstig også mht. vekt / m 2 og dermed transportkostnader. Lav vekt og reduserte energiforbruk er gunstig i et miljøregnskap.

2
FIGUR 3: EFFEKTIV BRENNPROSESS I OVNEN MED TEMPERATUR RUNDT 1200 FØR RULLEBÅNDET FØRER DEM VIDERE TIL KJØLING.

Egenskaper

Store formater og større variasjoner i tykkelser gjør at slike produkter har noe andre egenskaper enn keramiske fliser vi tradisjonelt kjenner. Produksjonsteknikken gir stor målenøyaktighet både i lengde/ bredde og i tykkelse.
De tynneste formatene lages i tykkelser ned mot 3,5mm samtidig som nødvendig trykk- og bøystrekkstyrken opprettholdes. Storformater setter noe større krav til planheten av underlaget de skal limes til. De tynneste formatene er bøyeelastiske så de kan bøyes noe uten at de sprekker. Storformater i tykkelser på 20 mm og oppover blir meget bøyningssterke kan brukes uten liming f.eks. for montering på knaster eller konsoller.

Revisjon av standarder og retningslinjer for tynnformat.

Endring i produksjonsteknikken gir nye muligheter med storformater og dermed også nye bruksområder. Flistypen har en del egenskaper som ikke helt dekkes av den gjeldende europeiske flisstandarden NS-EN 14411. Standardiseringskomiteen for fliser i Europa, TC 67, arbeider nå med dette og på sikt vil de tilpasse gjeldende flisstandard til å dekke nye storformatprodukter. De europeiske fabrikkene bruker foreløpig eksisterende standard ved utarbeidelse av produktdeklarering og ytelseserklæring. De store og spesielt de tynne formatene har en del andre bruksforutsetninger. ISO-komiteen (ISO/TC 189) som jobber med ISO- standarder f.eks. ISO 13006- Ceramic tiles, har utarbeidet et utkast til " guide" for montering av slike produkter. Den omhandler hvilke krav som må settes til underlag hvor slike produkter skal anvendes (deformasjonsstyrke, svinnforhold, planhet, limtyper, fugebredder mm). Samtidig pågår også en begrepsdiskusjon hvorvidt navnet " keramiske fliser" er dekkende for denne produktgruppen. De engelske begrepene som nå brukes av produsentene, er " ceramic slab" eller " ceramic panel". (Tykkelser under 5,5 mm defineres ofte som "thin panel". Det er ikke tatt stilling til hvilke begreper vi bør standardisere i Norge, men tabell 1 gir noen forslag.

Planlegging og utførelse er viktig

Storformatene må transporteres og håndteres som det var store glassruter. Anvendelsen forutsetter derfor god tilrettelegging og planlegging. Det gjelder tilkomstmuligheter, heisstørrelse, transporthåndtering og lagerplass. Det kreves nødvendige byggeplassarealer for evt. kapping og formattilpasning, egnet plass for bord for påføring av lim mm. Det finnes muligheter å få flisene spesialtilpasset i verksted med spesialutstyr før de bringes til byggeplassen. Underlaget må også ha egnet planhet. Alt dette er forhold som flisleggeren i større grad enn ved tradisjonelle formater må tas hensyn til.

2
FIGUR 4: SPESIALUTSTYR OG VERKTØY FOR HÅNDTERING AV STORFORMATER.

Bruksområder

Storformat keramiske fliser, både de tynne og tykkere variantene, åpner muligheter for nye bruksområder, og ikke minst utseendemessig nye overflater. F.eks. veggene i et dusjhjørne i et bad kan utføres med bare to storformater i romhøyde. Vi skal i flere faktablader vise noen eksempel på rom hvor slike formater har blitt anvendt.

2
FIGUR 5: STORFORMATFLISER PÅ VEGGER OG GOLV I VÅTROM

Referanser:

Foto: Bilder er utlånt fra Norfloor og Unidrain samt NBKFs arkiv.

Last ned fil
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å forbedre brukerautentifisering, navigering og andre funksjoner for å forbedre brukeropplevelse. Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du at vi lagrer cookies på din datamaskin. Ved å klikke på 'Godta' vil du akseptere cookies.