Storformatfliser for golvkonstruksjoner

25.10.2023
2.2.20
, i kategorien:
Gulv

Denne artikkelen beskriver og viser eksempler fra gulv utført av Mega Tile Solution (MTS) i Tyskland. MTS er en av de me

Del 2: Eksempler på planlegging og utførelse hentet fra Tyskland

Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje på oppdrag fra Norsk Byggkeramikkforening.

Metoder for produksjon av keramiske fliser har utviklet seg betydelig de siste ti årene. For mindre enn ti år siden ble dimensjoner større enn 400 x 400 mm ansett som storformat fliser. I dag produseres formater med en bredde på mer enn 1,5 meter i forskjellige tykkelser og lengder over 3 meter. Både norske håndverkere, arkitekter og materialleverandører etterlyser mer informasjon og søker erfaring med å planlegge og utføre slike flisarbeider Denne artikkelen beskriver og viser eksempler fra gulv utført av Mega Tile Solution (MTS) i Tyskland. MTS er en av de mest erfarne entreprenørene som arbeider med store fliser i Tyskland.

1
FIGUR 1: STORE FLISFORMATER BENYTTET PÅ GULVENE I KJØPESENTER.

Detaljplanlegging og grundig forarbeide er nødvendig.

Bruk av storformatfliser (på engelsk også kalt " slabs" eller " panels") krever god detaljplanlegging helt fra starten. Disse forholdene må avklares: Underlaget - betong, avrettingsmasse eller selvnivellerende forbindelser Planhetstoleranser i henhold til standarder Typer, tykkelser og størrelse på ønskede fliser Bevegelsesfuger – hvor mange og hvor Praktisk gjennomføring. Logistikk og transportmetoder på byggeplassen Behov og utstyr for forhåndstilpasning. Kapping, skjæring, sliping. Liming, fuging og beskyttelse av flislagt flate

De fleste store bygninger har bærekonstruksjon i betong. Det kan brukes plasstøpte dekker, men også betongelementer med påstøp eller selvutjevnende masser benyttes mye. Støpe- og avretningsmassene skal være i henhold til NS-EN 13813. Dette faktabladet beskriver flislegging på betong med fast forankret avrettingsmasse med tykkelse og styrke for rullende trafikk. Kjøpesentre, inngangsparti i hoteller, kontorbygg og næringsbygg er typisk bruksområder.

Planhet og toleranser

Normalt skal ferdige flislagte flater oppfylle nivået PB i NS 3420. Standarden viser til at underlagets planhet skal være den samme som for ferdig flislagt flate. Hvis underlaget ikke oppfyller dette nivået, må oppretting gjøres før flisarbeidene starter. Ved bruk av store formater og strenge krav til plan flisflate uten kantsprang kan det være en fordel å velge klasse PA på underlaget.

TABELL 1: TOLERANSER FOR FERDIG GULV I HENHOLD TIL NS 3420-BESKRIVELSE REGLER FOR BYGNINGER OG INSTALLASJONER.

Type toleranse

Toleranseklasse PA

Toleranseklasse PB

Total planhet

±5 mm

±10 mm

Lokal planhet med målelengde 2 m

±2 mm

±3 mm

Lokal planhet med målelengde 2 m

±1 mm

±2 mm

Sprang mellom fugene

< 0,5 mm

< 1mm

Golvutforming og flisvalg

Med samarbeid mellom byggherre, arkitekt og flisentreprenør er det mulig å lage dekorative flismønstre som bryter opp monotonien som lett oppleves på stor golvflater. Figur 2a viser eksempel med ovalt lysegrått område innfelt i det grå. Figur 2b viser sirkelfelt , også benyttet til informasjon.

3
FIGUR 2A OG B: EKSEMPLER PÅ FLISER TILPASSET MED VANNJET-SKJÆRING
3

Begge feltene er laget hos spesialverksted med vannjetskjæring. Flisene er så presist skjært at det nesten ikke er noe gap mellom det mørke og grå området. NBKF faktaark 3-2020 beskriver mer om teknikker for skjære- og slipeverktøy

Storformatfliser produseres i mange farger og størrelser. For kjøpesentre og annet område med middels trafikkbelastning, men med små rullende hjul som lifter, jekketraller og gulvvaskemaskiner anbefales flistykkelse over 8 mm for å unngå knuste kanter.

Bevegelsesfuger

Betonggulv med fast forankret påstøp eller avretningsmasse vil i løpet av de første månedene ha svinn opp til 0,6-0,8%0 fordi betongen tørker ut. På grunn av svinnutvikling og temperaturvariasjon vil det oppstå spenning mellom betongen og flisene Nylagte undergulv trenger bevegelsesfuger for å redusere risikoen for ukontrollerte sprekker. Avstanden mellom bevegelsesfuger kan beregnes ut fra restsvinn. Det må også tas hensyn til spenninger grunnet plutselige temperaturendringer. Direkte sol inn på en mørk gulvflate gir lokal oppvarming og utvidelse. Ved bruk av betongelement opplagret på bjelker eller knaster oppstår det lett sprekker i påstøp eller avretningslag ved hvert endeopplager. Disse går videre opp i flislaget om de ikke forbygges med gjennomgående bevegelsesfuger. Ved god planlegging kan bevegelsesfuger tilpasses i mønster, størrelse og utforming av flisflaten. Der det er trafikk med rullende hjul skal brukes metallskinner som beskytter fliskanten bedre enn mykefuger.

bilde
FIGUR 3 AND B: BEVEGELSESFUGER MED METALLKANT DANNER HER ET RUTEMØNSTER PÅ CA 8 X 8 M
bilde

Transport og håndtering

Flisefabrikkene produserer fliser med forskjellige formater og tykkelse. Storformat medførerer annen logistikk ved transport, håndtering og lagring. Størrelsesbegrensningen kan være transportfasen der de kommer på lastebiler eller kontainere på spesiallagede paller.
Flisene er noe bøyeelastiske , men de tynne kantene er følsomme for belastning og slag. Den sikreste transport- og bæreposisjonen i vertikalstilling, selv om de kan transporters på plant underlag. Vertikalt plasseres de på langsiden med underkanten liggende på mykt materiale. Transportmåten ligner på hvordan store glassruter håndteres og transporteres innen glassindustrien.

bilde 4
FIGUR 4: EKSEMPEL PÅ TRANSPORT PÅ HENGER MED STÅLSTATIV OG BRUK AV MINIKRAN MED VAMUMLØFTERE.

Vekt og løfting

For kjøpesentre og annet område med rullende trafikk anbefales tykkelse over 8 mm. En flis med tykkelse f.eks 10 mm kan veie rundt 25 kg/ m2 .En slik flis på 3 m 2 (1,2 x 2,5 m) kan veie mer enn 70 kg.
For store jobber er det mest praktisk å bruke små elektriske mobilkraner utstyrt med teleskoparm med vakumutstyr til transport. Når elektriske rullende løfteinnretninger ikke er tilgjengelige, er det rullestativ og vakuumbasert løfteramme tilgjengelig på markdet. Se også NBKF faktablad 6- 2019.

2
FIGUR 5: BYGGEPLASSEN MÅ HA EGNETE TILKOMSTMULIGHETER FOR TRANSPORT AV STORFORMATENE.

Montering av fliser på gulv

Som tidligere nevnt benyttes vanligvis planhetsavvik iht. toleransklasse B som sier under ± 3 mm målt på 2 m lengde. Klasse A, dvs. ± 2 mm er ønskelig, med kan være vanskelig å oppnå i praksis. Hvis underlaget ikke oppfyller kravene, må flaten rettes opp før flisene monteres. Kravet til maksimalt høydesprang ved fugen er satt til 1 mm. Det krever nøyaktig i alle ledd bl.a kontroll av underlaget og mottakskontroll at flisene de ligger innafor oppgitt toleransegrenser både på krumning, vinkelretthet og tykkelse. Minimum planlagt fugebredd bør være over 3 mm for å kunne ta opp mulige variasjoner i tilvirkningstoleransene.

Lim og påføring

Storformater krever limtyper med gode utflytende egenskaper. Hvis ikke vil flisene ikke kunne bearbeides ned i limet. Det kan danne luftlommer samt planheten er vanskelig å få til. Med standard limprodukter tar det lang tid for limet å tørke siden overskuddsfukt har kun et fåtall fuger å tørke ut gjennom. Produsentene har derfor utviklet "selvutttørkende" lim som passer for store formater. For å redusere risikoen for at fliser løsner grunnet skjærspenninger og bevegelser i underlaget anbefaler produsentene spesielle fleksible limtyper. Limtypers fleksibilitet klassifiseres i nivå S1 eller S2 i henhold til NS-EN 12004.

Flisene skal dobbellimes og det skal brukes tannsparkel med tannstørrelse og utforming som gir nødvendig mengde lim. Rillene i limet skal trekkes i samme retning både på gulvflaten og på fliser. Kryssriller kan gi luftlomme og redusert vedheft. Avhengig av vekt og størrelsen trengs minimum to personer for å legge ned flisene i riktig posisjon. Bruk av vakum løfteutstyr er nødvendig. I Tyskland hvor markedet er større enn i Norge benytter flisleggerfirmaer små transportable løftekraner til både transport- og leggeoperasjonen.

bilde 6a
FIGUR 6 A AND B: GRUNNET STØRRELSE OG VEKT TRENGS EFFEKTIVT LØFTEUTSTYR FOR Å FÅ PLASSERT FLISENE I RIKTIG POSISJON.
bilde 6b

Fugene

Selv om flisene leveres med presise mål, vil det kunne forkomme mindre dimensjonsavvik. For å fange opp dette bør planlagt fugebedde ikke være mindre enn 3 mm. Limrester som har trengt opp i fugene skal umiddelbart fjernes mens limet er vått.
Kantsprang mellom to fliser skal i toleranseklasse PB ikke overstige 1 mm. Det finnes ulike typer nivåreguleringspinner til hjelp. Men er flisene noe krumme og det ikke er valgt kryssforbandt kan det være vanskelig å unngå noe kantsprang.
Fugene fylles med fugemasse med flytegenskaper egnet for den valgte fugebredden. Massen skal innfri krav i NS-EN 13888.Den bearbeides godt ned så der ikke opptrer hulrom.

bilde 7
FIGUR 7: KILESYSTEM FOR Å HINDRE KANTSPRANG VED FUGER.

Beskyttelse av nylagte gulv

Nylagte golv må stenges av og beskyttes mot trafikk. Golv kan normalt tas i bruk for lettere gang trafikk etter 2-5 dager. Tung, rullende trafikk er ikke anbefalt før etter ca 14 dager, avhengig av limtype og herdeforhold.

Oppsummering

Takk til

Vi takker flisleggermester Volker Schwenk og flisleggerfirmaet Mega Tile Solutions GmbH, (MTS) for deres engasjement og vilje til å dele sine erfaringer. Schwenk har bidratt i artikkelen med innspill og bilder fra sine utførte prosjekter i Tyskland.

Faktablad-2-2020.pdf

For å redusere risikoen for at fliser løsner grunnet skjærspenninger
og bevegelser i underlaget anbefaler produsentene spesielle fleksible limtyper. Limtypers
fleksibilitet klassifiseres i nivå S1 eller S2 i henhold til NS-EN 12004.

Last ned fil
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å forbedre brukerautentifisering, navigering og andre funksjoner for å forbedre brukeropplevelse. Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du at vi lagrer cookies på din datamaskin. Ved å klikke på 'Godta' vil du akseptere cookies.