Rengjøring av flislagte golv

25.10.2023
1.1.20
, i kategorien:
Materialteknikk

I to artikler skal vi omhandle temaet, den første tar for seg daglig rengjøring og periodisk vedlikehold.

Del 1: Råd om rengjøring, pleie og vedlikehold.

Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje på oppdrag fra Norsk Byggkeramikkforening.

Keramiske fliser er enkle å holde rene. Det er allikevel viktig at det ved planlegging og valg av materialer tas sikte på å oppnå effektivt og enkelt renhold med så lave kostnader som mulig. I to artikler skal vi omhandle temaet, den første tar for seg daglig rengjøring og periodisk vedlikehold.

flisgolv rengjøring
FIGUR 1: FLISGOLV ER GENERELT LETT Å RENGJØRE, MEN DET FINNES MANGE METODER OG KJEMIKALIER HVOR DET TRENGS KJENNSKAP TIL BÅDE UNDERLAG OG KJEMIKALIER FOR Å OPPNÅ GODE RESULTATER.

Rengjøringsmetoder

Profesjonelt renhold har forandret seg fra manuell rengjøring med bøtte og klut til kombinasjon av manuell mopping og maskinelt renhold. Avhengig av underlag og smussbelastning kan det brukes enten tørre, fuktige eller våte rengjøringsmetoder. Fliser tåler alle rengjøringsmetoder like godt. Miljøriktig renhold satser på å bruke minst mulig både vann og kjemi ved daglig rengjøring. God planlegging f.eks. riktig utformet inngangsparti kan bidra til en reduksjon av renholdkostnadene på 10-15 % fordi skitt, vannsøl, strøsand og evt. salt for isfjerning ikke bringes inn på golvet.

rengjøringsmaskin
FIGUR 2: RENGJØRINGSMASKINER BENYTTES PÅ STORE, PLANE FLISFLATER. NOEN MASKINER KAN BÅDE VASKE OG POLERE.
avskrapingsmatte
FIGUR 3: AVSKRAPINGSMATTER NEDFELT I FLISLAGET ER EN PRAKTISK MÅTE Å LETTE RENHOLDET PÅ. DET BENYTTES STÅLPROFILER I GRENSEN MELLOM MATTEN OG FLIS.

Forbehandling av fliser

Det finnes mange kjemikalier som anvendes for å lette renholdet og gjøre flisoverflater vann- og smussavvisende. Hard naturstein med tett gods og lite vannopptak behandles ofte på samme måte som keramiske fliser. De mer porøse steintypene som marmor, sandstein, kleberstein og skifrig skifer trenger egne forbehandlinger, noe som ikke omhandles i detalj her.

Grunnbehandling

Det anvendes flere begreper på første behandlingen, for eksempel overflatebehandling, forbehandling, impregnering, forsegling, porefylling, golvpleie og sluttbehandling. I det følgende anvendes grunnbehandling som et felles begrep. Grunnbehandlingen gjør flisgolvet mer vann- og/eller smussavvisende og kan tette fuger og riss. Smuss fester seg ikke så lett og blir lettere å fjerne. Dermed forenkles det regelmessige renholdet. Målet er å bruke minst mulig unødige kjemikalier, men der hvor det behøves skal de " riktige" benyttes. Behandlingen må vedlikeholdes for at den skal ha tilsiktet effekt. Fliser og naturstein med tett og glatt overflate er i seg selv smussavvisende. Glaserte keramiske fliser trenger normalt ingen pleie og vedlikeholdsrutiner utenom vanlig rengjøring, men fugene kan ha behov for poretetting. På mer sugende og ru fliser, f. eks. uglaserte fliser med vannopptak 3−6vektprosent, kan en behandling med porefyller eller vaskepleiemiddel være nødvendig. Det samme gjelder for porøse natursteintyper. Tabell 1 viser anbefalte metoder for grunnbehandling, rengjøring og vedlikehold av forskjellige typer flisgolv.

Merknad: Kalkholdige steintyper som marmor, kalkstein, travertin og serpentin er ømfintlig for både syre, sterke alkalier og salter generelt. Kjemikalier med natriumsilikat bør unngås.

Rengjørings- og pleiemidler

Daglig og periodisk renhold må utføres uten unødig bruk av kjemikalier og vann. Renholdet skal fjerne skjemmende smuss så flatene får et tiltalende utseende. Sterke kjemikalier er effektive til å løse opp flekker, kalkutfellinger, polish, voks, inngrodd smuss og skitt. Det finnes et stort utvalg av midler for ulike formål, se tabell 3. Et viktig forhold er kjemikalienes pH-verdi, noe som oppgis både på emballasjen og tekniske datablader, se tabell 2. Sterkt alkaliske midler (høy pH) er egnet til å løse opp fett og oljer, mens sterkt sure midler (lav pH) kan løse opp utfellinger som kalk, sement, rust, irr og andre jernforbindelser. Generelt er naturstein mer ømfintlig for kjemikalier enn glaserte og uglaserte fliser.

4
TABELL 2: PH- SKALA FOR ULIKE RENGJØRING- KJEMIKALER

TABELL 3: OVERSIKT OVER ULIKE RENGJØRINGSKJEMIKALIER OG BRUKSOMRÅDER.

Råd ved valg av kjemiske produkter

Rengjørings- og pleiemidler forhandles gjennom de fleste flisbutikker eller via profesjonelle leverandører til renholds-sektoren. Ved valg av rengjøring- og pleiemiddel man ikke har erfaring med fra før bør man:

Råd ved utførelsen

flekkfjerning med kjemikalier
FIGUR 4: DET FINNES EN REKKE KJEMIKALIER PÅ SPRAYFLASKE FOR FLEKKFJERNING. TEST UT EFFEKTEN PÅ ET LITE OMRÅDE FØR DET BRUKES I STOR SKALA.

Kilder:

Foto: NBKFs fotoarkiv

Last ned fil
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å forbedre brukerautentifisering, navigering og andre funksjoner for å forbedre brukeropplevelse. Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du at vi lagrer cookies på din datamaskin. Ved å klikke på 'Godta' vil du akseptere cookies.