Keramiske fliser med antibakteriell og selvrensende effekt

25.10.2023
1.1.22
, i kategorien:
Materialteknikk

Forfattere: Jorunn Tharaldsen (Modena Gruppen), Viggo Rangnes (Flisekompaniet AS) og Arne Nesje (NBKF)

COVID-19 -pandemiens utbredelse viser hvor viktig hygieniske tiltak er for å beskytte mennesker. Ikke bare i offentlige rom, men også på arbeid og i hjemmene våre. Keramiske fliser har overflater godt tilrettelagt for effektivt renhold og er et foretrukket materiale på flater hvor det stilles høye hygienekrav og effektivt renhold. Faktabladet beskriver hvilke erfaringer foreligger med fliser med antibakteriell eller selvrensende egenskaper.

bad 1
FIGUR 1: BAKTERIER TRIVES PÅ ALLE OVERFLATER, DERFOR ER DET VIKTIG Å VELGE EGNETE FLISPRODUKTER SOM HEMMER VEKSTEN.

Mikroorganismer på overflater reduseres

Mikroorganismer florerer over alt i luft, i mat og på alle overflater. Usynlige mikroorganismer kan være bakterier, muggsopp og virus som finnes naturlig i alle omgivelser. Hele verden har i to år stått overfor både helse- og økonomikrise skapt av COVID-19. Mange hygieniske tiltak har blitt innført for å beskytte mennesker mot smitte og alvorlig sykdom. Høyt hygienenivå og gode rengjøringsrutiner er over alt satt på dagsordenen. Flisindustrien har de senere årene stadig utviklet og forbedret produksjonsteknikker for å levere fliser som både hindrer bakterievekst, fjerner lukt og som letter renholdet. Studier viser at industrien nå har kommet langt med å dokumentere slike effekter.

bakterier
FIGUR 2: EFFEKT KAN DOKUMENTERES IHT. ISO-STANDARDER VED AT BAKTERIER DYRKES PÅ FLISER MED OG UTEN ANTIBAKTERIELL OVERFLATE. LABORATORIEPRØVEN TIL VENSTRE VISER HVORDAN MIKROORGANISMER KAN GRO PÅ VANLIG FLIS, MENS PRØVEN TIL HØYRE MED ANTIBAKTERIELL BEHANDLING VISER NESTEN INGEN MIKROORGANISMER.

Fliser med antibakteriell effekt

Ulike mikroorganismer kan forårsake smittespredning, danne belegg eller flekker og gi vond lukt. Hensikten med en antibakteriell overflate er å ødelegge eller hemme veksten av mikroorganismer som kommer i kontakt med overflaten. For å oppnå denne effekten benytter forskjelling fabrikker noe ulike tilsetninger i flisgodset eller glasuren. Noen fabrikker tilsetter små mengder sølvderivat i leirgodset før brenning. Dette er et tungmetall som dreper mikroorganismer. Siden det blir innbakt I flisgodset slites det ikke bort over tid, men er en behandling som bidrar til en permanent antibakteriell beskyttelse.

Forbedret luftkvalitet.

Dårlig innendørs luftkvalitet kan påvirke helsen vår i form av luftveisproblemer eller generelt luktubehag. Oppblomstring av bakterier eller utslipp av nitrøse gasser (NOx) frembringer ubehagelig lukt. Ved valg av fliser som reduserer bakteriell vekst vil dette også medvirke til forbedret innendørs luftkvalitet.

Forenklet renhold

Tester viser at fliser tilsatt sølvderivat er lettere å holde rene enn vanlige fliser. (Se figur 2) På alle flater som rengjøres med vanlige vaskemidler vil der over tid bygges seg opp nye mikrober. Antibakterielle fliser gjør det tar lenger tid før nye mikrober blomstrer opp. Ved vasking oppnås høyere renhetsgrad, renholdsintervallene kan forlenges og kjemikalieforbruket reduseres.

Fliser med selvrensende glasur

Noen fabrikker produserer fliser der de benytter metallforbindelsen titanoksid (TiO2) som en integrert del av glasuren på overflaten. Med en spesiell glasursammensetning og brennprosess gir dette en slitesterk overflate som sikrer en langvarig effekt. Titanoksid gir både en antibakteriell og en selvrensende effekt. Det sistnevnte benevnes også fotokatalytisk effekt. Ved eksponering av dagslys (UV-lys) på flater som er tilsatt titanoksid forårsaker at på våte flater brytes overflatespenningene i vanndråpene ned og dermed fuktes overflaten lettere opp. Det bidrar til at overflatesmusset løses opp og lettere renner av. Et egnet bruksområde er fasader og andre flater eksponert for UV- stråling og utsettes for vann. Produkter med belegg av titanoksid har størst effekt der man har mye dagslys. På innvendige flater med kun kunstlys f.eks. LED-lys har også dokumentert effekt, men redusert sammenlignet med dagslys

fasadekledning
FIGUR 3: LUFTEDE FASADEKLEDNINGER MED SELVRENSENDE FLISER FORBLIR RENE OG ER BORTIMOT RENHOLD- OG VEDLIKEHOLDSFRIE SELV I STRØK MED MYE STØV OG FORURENSNING.

Bruksområder

Bruksområdene for fliser med antibakteriell effekt er mange. F.eks. offentlige og private kjøkken, restauranter og kantiner, hoteller, skoler, våtrom, svømmebassenger og spaanlegg. Treningssentre er arealer hvor mye folk samles, og hygienenivået må være høyt. Ikke minst er dette viktig ved nybygging eller renovering av sykehus og andre helserelaterte bygg. Selvrensende fliser brukt utvendig gjør at fasader holder seg lengre rene og renholdsbehovet reduseres.

bad
FIGUR 4: ALLE STEDER HVOR MYE FOLK SAMLES OG DET KREVES HØYT HYGIENENIVÅ ER DER MYE Å HENTE PÅ Å VELGE FLISER SOM BIDRAR TIL BAKTERIEFJERNING (ILLUSTRASJONSBILDER)
bar

Kostnadsreduserende og miljøfremmende flisvalg

Covid19- pandemien har gitt økt bevissthet viktigheten med beskyttelse mot smitte i form av virus og bakterier. Renholdskonstnader utgjør en betydelig andel av utgiftene til drift av bygninger og interiør. Riktig valg av overflatemateriale som hindrer mikroorganismer og smussansamling kan redusere både kjemikalieforbruket og renholdsfrekvensen uten det går ut over hygiene- og renholdsnivået. Her mye penger å spare med egnet produktvalg. Laboratoriestudier og flere års praktisk erfaring viser at flistyper med antibakteriell effekt bidrar til å blokkere, redusere og forbygge smittespredning. /5/. Selvrensende flisoverflater som jevnlig er våte og utsettes for UV-lys gir enklere renhold og høyere hygienenivå enn alternative overflater.

renhold
FIGUR 3: FLISVALGET KAN MEDVIRKE TIL RENERE FLATER OG MINDRE BRUK AV KJEMIKALIER. (ILLUSTRASJONSBILDE)

Effekten må dokumenteres

Produsentene som tilbyr spesialfliser, må kunne dokumenterer den antibakterielle eller selvrensende virkning. Til dette finnes ulike ISO- standarder som benyttes for å teste ut bakteriell vekst på overflater. /2//3/4/. De omfatter både uttesting av antibakteriell effekt og fotokatalytiske virkning. Flere fabrikker opererer med dokumentasjon på virkningsgrad på mellom 90-100 % mot en rekke type bakterier og virus. Det foreligger foreløpig lite med vitenskapelige, sammenlignende analyser hvorvidt den antibakterielle eller den fotokatalytiske teknikken som gir best effekt. Her må velges fliser egent for bruksområdet. F.eks. innendørs er man avhengig av en viss mengde UV-lys hvis man skal oppnå god selvrensende effekt.

Negative sider mht. miljø?

Det finnes mange tungmetaller i naturen som benyttes til framstilling av bl.a. byggematerialer. Både sølvderivat og titanoksid er slike tungmetaller. Noen typer tungmetaller kan ha helsemessige negative effekter hvis mengdene er betydelige. Den dokumentasjonen som foreligger tyder ikke på at de begrensede tungmetalltilsetningene brukt i fliser har negative effekter på mennesker, dyr eller natur. Ved riving og avhending er fliser betraktet som vanlig ubrennbart restavfall selv om visse typer inneholder små mengder av tungmetaller.

Oppsuymmering

Literatur:

  1. NBKFs faktablad nr /6/2012: Antibakterielle fliser
  2. ISO 21702:2019: Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces
  3. ISO 18061:2014: Fine Ceramics (Advanced Ceramics, Advanced Technical Ceramics) — Determination of antiviral activity of semiconducting photocatalytic materials — Test method using bacteriophage Q-beta
  4. ISO 22196:2011: Measurement of antibacterial activity on plastics and other non- porous surfaces
  5. Ridha Djellabi et.al. : Oxidative Inactivation of SARS-CoV-2 on Photoactive AgNPs@TiO2 Ceramic Tiles. Publisert I International Journal of Molecular Sciences 2021
  6. Claudia L. Bianchi1 et.al: Photocatalytic porcelain grés large slabs digitall coated with AgNPs-TiO2. Environmental Science and Pollution Research (2019) 26:36117–36123

Last ned fil
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å forbedre brukerautentifisering, navigering og andre funksjoner for å forbedre brukeropplevelse. Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du at vi lagrer cookies på din datamaskin. Ved å klikke på 'Godta' vil du akseptere cookies.