Bærekraftsrapportering hos Modena Gruppen AS: Veien mot en grønnere fremtid

16.5.24
Bærekreaft og miljø

Som et aktivt medlem av vår forening har Modena Gruppen AS tatt bærekraftsrapportering på alvor, og deres erfaringer gir et verdifullt innblikk i hvordan organisasjoner kan navigere i overgangen mot en mer bærekraftig virksomhet.

Bærekraftsrapportering hos Modena Gruppen AS:Veien mot en Grønnere Fremtid

Som et aktivt medlem av vår forening har Modena Gruppen AS tatt bærekraftsrapportering på alvor, og deres erfaringer gir et verdifullt innblikk i hvordan organisasjoner kan navigere i overgangen mot en mer bærekraftig virksomhet.

AnnikaByremo, HR-leder og bærekraftsansvarlig hos Modena Gruppen AS, deler sin erfaring med å lede selskapets innsats for bærekraftig praksis og rapportering.

"Det har åpnet en del nye tanker," sier Byremo når hun reflekterer over erfaringene så langt. "Jeg har virkelig fått innsikt i hvor seriøs flisbransjen er blitt når det gjelder bærekraft, både her i Norge og blant produsenter i Europa. Deter oppmuntrende å se at mange produsenter tar sitt ansvar på alvor, med solide miljøsertifiseringer og dokumentasjon." legger hun til.

Involvering av ansatte skaper en bæredyktig kultur

"For oss handler bærekraft ikke bare om å oppfylle visse krav, det handler om å skape en kultur av ansvarlighet og bevissthet," forklarer Byremo. Hun trekker fram viktigheten av å involvere de ansatte i bærekraftsarbeidet, og hvordan dette har bidratt til å skape et miljø hvor ideer og initiativer blir verdsatt og oppmuntret.

"Vi har integrert bærekraft i våre personal- og ledermøter, og dette har økt bevisstheten og engasjementet rundt bærekraftsarbeidet. Det er utrolig hvor mye kompetanse og interesse det er hos de ansatte i organisasjonen for dette,"sier Byremo stolt. "Vår erfaring viser at når vi gir de ansatte mulighet til å delta aktivt i bærekraftsarbeidet, tiltak som gjennomføres basert på funn og innspill fra de ansatte selv gjør at resultatene blir langt mer meningsfulle og effektive."

Utfordringer og Løsninger

En av de største utfordringene Modena Gruppen møtte i forbindelse med bærekrafts rapportering var å skaffe nøyaktige data om CO2-avtrykket knyttet til transport. "Dette satte fokus på behov til å forbedre rapporteringsrutiner hos transportselskapene, og vi har nå implementert nye rutiner for å adressere dette."

Denne figuren er generell og viser eksempler på parameter det kan måles på - fra ESGTrackr

Verktøyet bak Modenas bærekraftsrapportering

Når det gjelder å anbefale bærekraftsrapportering til andre medlemsorganisasjoner, er svaret tydelig fra Byremo. "Det er et viktig arbeid," føyer hun til. Selv om det kan være tidkrevende i starten, er det en investering som vil gi avkastning på lang sikt. Arbeidet med ESGTrackr har vært positivt, ifølge Byremo, som beskriver det som en god opplevelse.  "Mye av de samme dataene som brukes i vår status som Miljøfyrtårn og vår rapportering av Åpenhetsloven ble også  brukt i bærekraftsrapporteringen. Alt dette samkjøres for å finne forbedringspotensialer og styrke for Modena»

"Vi tror at dette vil bidra positivt til økonomisk vekst," sier Byremo."Våre tiltak for bærekraftig innkjøp, reduksjon av svinn og ombruk av varer vil ikke bare ha positive miljøeffekter, men også styrke vår virksomhet på lang sikt."

Åpenhet og tilgjengelighet

«Vi velger å være transparente og publisere bærekrafts rapporten for 2022, lett tilgjengelig på vår hjemmeside. Det er etterspørsel etter den type informasjon i dag fra markedet og en slik rapport vil kunne dokumentere svarene på alle  spørsmål vi får idag. Bærekrafts rapport for 2022 vil bli publisert på bedriftens hjemmeside når denne er foreligger. Arbeidet med neste bærekrafts rapport for 2023 vil bli startet og fullført innen august 2024. Vårt mål er at gjennom målbare parametere vil vi få en bekreftelse på at vår dedikasjon og bevisstgjøring av en bærekraftig forretningsdrift vil kunne gjenspeile våre rapporter. 

Deres reise mot bærekraftig praksis fortsetter, og vi ser frem til å følge deres og andre medlemmers fremgang videre.

 

 

 

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å forbedre brukerautentifisering, navigering og andre funksjoner for å forbedre brukeropplevelse. Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du at vi lagrer cookies på din datamaskin. Ved å klikke på 'Godta' vil du akseptere cookies.