Płytki wielkoformatowe – jak duże mogą być płytki?

Technika produkcji płytek ceramicznych rozwninęła się w ciągu ostatnich 10 lat. Niecałe 10 lat temu płytki o wymiarach 400 x 400 uznawane były jako wielkoformatowe. Obecnie produkuje się formaty ponad 1,5 m szerokości w różnych długościach i ogromnej ilości grubości. W 3 artykułach chcemy naświetlić używanie takich płyt zarówno z materiało-technicznego punktu widzenia jak i techniki układania. Obecny pierwszy artykuł omawia produkcję, właściwości i obszary użycia. Następny artykuł omawia narzędzia do obchodzenia się, dostosowywania i mocowania. Ostatni artykuł pokaże przykłady wykonanych projektów.