Teknisk Informasjon Oversikt

En komplett liste over all faktablader i NBKF Infoserie.

 

 

1996 - 2016

 • 1/2016

  Flisoverflater i våtrom er ikke vann- og damptette. Derfor finnes det ulike membrantyper med formål å hindre at bakenforliggende konstruksjon blir...

 • 4/2015

  Artikkelen beskriver erfaring med elastiske rand- og seksjoneringsfuger i svømme- og badeanlegg. Her gis "fugeråd"
  ved planlegging, montering...

 • 3/2015

  Keramiske fliser er i dag det mest vanlige golvproduktet i bad og andre våtrom. Det er økende interesse for bruk av fliser også i kjøkken, stuer,...

 • 2/2015

  Tidvis opptrer diskusjoner rundt utseende på utført flisarbeider. Tvister kan oppstå ved ferdigbefaring og overlevering av arbeider. Bestillere...

 • 8/2014

  Mange ønsker seg flislagte utearealer på terrasser eller balkonger. Vi har tidligere omtalt løsninger med fliser som limes til underlaget, noe som...

 • 7/2014

  Mange ønsker seg flislagte terrasser eller balkonger. Flislegging utendørs krever stor nøyaktighet og presisjon.
  Vi skal belyse viktigheten...

 • 6/2014

  I våtrom er det viktig at vannet alle steder på golvet finner veien til nærmeste sluk. Fallreglene i TEK 10 kombinert med store...

 • 5/2014

  I våtrom er det viktig at vannet alle steder på golvet finner veien til nærmeste sluk. Fallreglene i TEK 10 kombinert med store fliser krever god...

 • 4/2014

  Uavhengig kontroll ble innført for bygging av våtrom i boliger og for fritidsboliger med mer enn en boenhet.
  Her beskrives noen erfaringer fra...

 • 3/2014

  De fleste basseng er idag flislagte, Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt vanlig vedlikehold. Men det forutsetter grundig...

 • 2/2014

  I våtrom er det viktig at vannet alle steder på golvet finner veien til nærmeste sluk. Fallreglene kombinert med store fliser krever god...

 • 1/2014

  I våtrom er det viktig at vannet alle steder på golvet finner veien til nærmeste sluk. Både byggereglene nedfelt i veiledningen til TEK 10 og...

 • 10/2013

  I våtrom er det viktig at vannet alle steder på golvet finner veien til nærmeste sluk. Både byggereglene nedfelt i veiledningen til TEK...

 • 9/2013

  De aller fleste svømmebassenger er flislagte. I en artikkelserie på tre vil vi omhandle detaljer som er viktig for praktisk drift og vedlikehold....

 • 8/2013

  Mange har kjellere eller underetasjer som de ønsker å pusse opp eller bygge om til rom for varig opphold. Ofte er det støpte eller murte kjellere...

 • 7/2013

  Mange har kjellere eller underetasjer som de ønsker å pusse opp eller bygge om til oppholdsrom. Ofte er det støpte eller murte kjellere som er...

 • 6/2013

  Utformingen av våtromsgolv har endret seg de siste årene, også på sluk og avløpssiden. Fra det klassiske runde sluket med hullrist har vi nå et...

 • 5/2013

  Utformingen av våtromsgolv har endret seg de sist årene, også på sluk og avløpssiden. Fra det klassiske runde sluket med hullrist har vi nå et...

 • 4/2013

  Grunnet både mer ekstremvær og risiko vannskader i kjellere og underetasjer er det viktig å ha fuktrobuste materialer som kan tørke ut framfor å...

 • 3/2013

  Keramiske fliser er i dag det mest vanlige golvproduktet i bad og andre våtrom. Men vi ser økende interesse for bruk av fliser også i andre...

 • 2/2013

  Flisgolv skal være uten kanter og sprang. I artikkelen beskriver vi noen råd for planlegging, materialvalg og utførelse for å oppnå mest mulig...

 • 1/2013

  God planlegging samt godt verktøy er halve jobben. Gode regler er viktig når man skal planlegge hvordan et flislagt rom skal se ut. Artikkelen gir...

 • 9/2012

  I markedet tilbys fliser i både små-, normal- og storformat. Teknologien for å produsere svært store keramiske fliser har vært i rask utvikling....

 • 6/2012

  Keramiske fliser brukes ofte i arealer hvor der ønskes effektivt renhold.. Vanlig glaserte fliser er tette og glatte og dermed enkle å rengjøre....

 • 5/2012

  Keramiske fliser har blitt et populært materiale også utendørs. Vi har et tøft klima der frost, temperaturbevegelser mm skaper utfordringer. Skal...

 • 4/2012

  Keramiske fliser har blitt et populært materiale også utendørs. Vi har et tøft klima der frost, temperaturbevegelser mm. skaper utfordringer....

 • 2/2012

  En gjennomarbeidet og detaljert beskrivelsesanvisning for svømmebassenger er nå laget basert på kodestrukturen i NS3420. Det gjør det nå lettere...

 • 1/2012

  Vi får stadig henvendelser rundt hva innebærer kravet til leveranse av FDV- dokumentasjon. Materialleverandørene blir forspurt av ansvarlig...

 • 10/2011

  BKF har samlet mye erfaring fra de mange anlegg vi har vært involvert i og vår oppgave er å formidle erfaringer tilbake til de som både...

 • 9/2011

  Der har vært mange meninger og debatter hvorledes man skal lage fukt- og vannskadesikre våtrom. Diskusjonen har dreiet seg rundt hvilke...

 • 6/2011

  Keramiske fliser blir stadig mer brukt i trapper, ofte som en naturlig fortsettelse av et flislagt golv. Det gir dekorative trinn, er slitesterkt...

 • 5/2011

  Keramiske fliser er et mye brukt overflatemateriale på golv. Renhold er en betydelig utgiftspost i driftbudsjettet for mange bygninger.
  I to...

 • 4/2011

  Keramiske fliser er et mye brukt overflatemateriale på golv. Renhold er en betydelig utgiftspost i driftbudsjettet for mange bygninger.
  I to...

 • 3/2011

  Fliskledde fasader er aktuelle der man ønsker en dekorativ, hard og motstandsdyktig overflate som er lett å holde ren. En fasadekledning av...

 • 2/2011

  Kravene til utforming av golv iht. universell utforming er i stadig utvikling derunder også hvordan man skal utforme golv med effektive ledelinjer...

 • 1/2011

  Tidvis hender det at vi får tilbakemeldinger fra brukere som har opplevd at fargen i fugemassen smitter av. Det gjelder spesielt de helt mørke...

 • 10/2010

  For å beskrive materialbruk på flislagte flater benytter mange arkitekter og rådgivere NS3420- Beskrivelsestekster for, bygg, anlegg og...

 • 9/2010

  Et stadig tilbakevendende tema ved flislegging av golv er oppbygging av underlaget. Flislegging krever et stabilunderlag. Artikkelen er beregnet på...

 • 8/2010

  Norge er veitunnelenes land. Vi har i underkant av 1000 veitunneler med en lengde på underkant av 900 km. I utlandet har keramiske fliser vært et...

 • 4/2010

  Økt etterspørsel av storformatfliser har medført at produsentene må være mer beviste på de maksimalgrenser på dimensjoner, planhet og krumning...

 • 3/2010

  Trapper finnes i nesten alle bygg. En trapp skal både være god å gå samt være fin og se på. 

 • 2/2010

  Keramiske fliser er et vanlig benyttet golvmateriale. Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven stiller krav både om sikkerhetsmarkering og...

 • 1/2010

  Stadig flere har fått interesse for ”storformatfliser”. De benyttes både på golv og vegg. Vi vil orientere litt om forhold som er nyttig å...

 • 6/2009

  Mosaikk var opprinnelig en flatedekorasjon som er satt sammen av små biter av stein, keramikk eller glass i forskjellige farger som til sammen...

 • 5/2009

  I begrepet ” En flis er ikke bare en flis” ligger at ulike flistyper kan på overflaten se like ut men har likevel ulike tekniske egenskaper.

 • 4/2009

  Keramiske fliser er et vanlig benyttet golvmateriale både i offentlige og private bygg. Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven stiller krav...

 • 3/2009

  Keramiske fliser er slitesterke, holdbare har god kjemikaliemotstand og er derfor velegnet til en rekke golvtyper; spesielt der man har mye...

 • 2/2009

  Vi har over flere år registrert at varmekabler i våtromsgolv har sluttet å fungere etter relativt kort tid. Omfanget har ikke vært stort i...

 • 1/2009

  Vi har over flere år registrert at varmekabler i våtromsgolv har sluttet å fungere etter relativt kort tid. Det har hersket uklarheter rundt...

 • 7/2008

  Vi får en rekke spørsmål om det er mulig å legge nye fliser på opprinnelige fliser. På tørre golv er dette en uproblematisk framgangsmåte...

 • 6/2008

  Vi får en rekke spørsmål om det er mulig å legge nye fliser på opprinnelige fliser. På flater uten vannpåkjenning er dette en uproblematisk...

 • 5/2008

  Betong betraktes som et stabilt underlag å lime fliser til. Men det er en del forutsetninger som må være tilstede for å få et godt resultat.

 • 4/2008

  Underlaget er helt avgjørende for at man skal få en bestandig og skadefri flislagt flate. Vi vil i to artikler orientere om ulike...

 • 3/2008

  Når vi går på et golv, spesielt på vintertid når lufta er tørr, lades vi med elektrostatisk elektrisitet. Vi omgir oss med stadig mer...

 • 2/2008

  Byggkeramikkforeningen har fått mange henvendelser om hva er gjeldende krav og hva er gjeldene praksis mht. å jorde slukrister i våtrom. Det viser...

 • 1/2008

  Byggkeramikkforeningen får stadig forespørsler om hvordan får produsentene til de mange strukturer og farger på overflaten på keramisk fliser....

 • 6/2007

  Elektrisk golvvarme har vært benyttet i mange år i kombinasjon med keramiske fliser og naturstein.
  Det har de senere årene kommet mange...

 • 5/2007

  Det bygges nå mange SPA- og velværeanlegg i Norge. Bak utbyggingene står hoteller, bade- og sportsanlegg, helsestudioer mm. Design, bygging -og...

 • 4/2007

  Det bygges nå mange SPA- og velværeanlegg i Norge. Hoteller, bade og –sportsanlegg, helsestudioer bygger ut med avdelinger for avslapping,...

 • 2/2007

  Tidvis kommer opp diskusjoner hvorvidt en byggherre kan reklamere på at der er fargeforskjeller på en flislagt flate. Fargeforskjeller kan ha ulike...

 • 4/2006

  Membranens dampmotstand er avgjørende for hvor mye fuktig inneluft som kan trenge ut gjennom en yttervegg eller annen flate mot uoppvarmete rom....

 • 3/2006

  Glassbyggestein har de senere årene fått en renessanse.
  Bruksområdene er flere. De brukes vesentlig innvendig, men kan også benyttes i...

 • 2/2006

  Glassbyggestein har de senere årene fått en renessanse.
  Bruksområdene er flere. De brukes vesentlig innvendig, men kan også benyttes i...

 • 1/2006

  Glassbyggestein har de senere årene fått en renessanse.
  Bruksområdene er flere. De brukes vesentlig innvendig, men kan også benyttes i...

 • 11/2005

  Svømme og badeanlegg er i dag stort sett kledd med keramiske fliser både i svømmebasseng, gangsoner og i dusj og garderobeanlegg. En del detaljer...

 • 10/2005

  Både i nybygg og ved ombygging og utbedring er det ønskelig med et stabilt underlag der det skal lages flisgolv. Et undergolv skal dekke flere...

 • 9/2005

  Til fuging av keramiske fliser benyttes fugemasser som skal fylle spaltene mellom flisene og gjøre flaten plan og lett på rengjøre.I...

 • 8/2005

  Keramiske fliser er et robust materiale som egner seg til utvendig så vel som innvendig bruk.
  Som fasademateriale gir det rom for stor...

 • 7/2005

  Glassmosaikk og glassfliser er relativt nye produktgrupper på det norske markedet. De har raskt blitt populære. De skiller seg noe ut fra vanlig...

 • 5/2005

  Basert på Murkatalogens anvisn. P15 Våtrom i mur og betong av siviling. Arne Nesje, SINTEF/Byggkeramikkforeningen og siviling. Ole H. Krokstrand

 • 4/2005

  Dette er første delen av en presentasjonsserie på to om Våtrom i mur og betong.
  Del to presenteres i Byggkeramikkforeningen informerer nr 5 /...

 • 3/2005

  Elastiske silikonfuger er hyppig anvendt i våtrom , kjøkken o.l. i overganger mellom golv, vegg, ved rørgjennomføringer og andre steder hvor det...

 • 8/2004

  De fleste svømmeanlegg er i dag flisbelagt. Selve flisene tåler det meste, men kjemiske og mekaniske påkjenninger stiller lim, -membran og...

 • 7/2004

  En del oppståtte skader på flislagte konstruksjoner, både i nybygde og nylig rehabiliterte bade- og svømmeanlegg i Norge, har satt i gang en...

 • 6/2004

  En del oppståtte skader på flislagte konstruksjoner, både i nybygde og nylig rehabiliterte bade- og svømmeanlegg i Norge, har satt i gang en...

 • 5/2004

  Fuktskader i kjøkken utgjør 17 % av registrerte fuktskader hos forsikringsselskapene.

 • 4/2004

  Vannskader opptrer hyppigere og koster mer en folk flest tror. Forsikringsselskapene betaler ut store
  beløper i vannskader. I tillegg...

 • 3/2004

  Glassbyggestein har de senere årene fått en renessanse.
  Bruskområdene i boliger er flere. De brukes som dusjvegger eller skillevegger i...

 • 7/2003

  Flislagte betongelementer skal normalt gi vakre, vedlikeholdsfrie og varige gulv. Men iblant sprekker flislaget etter relativt kort tid. Ved...

 • 6/2003

  Vannbåren gulvvarme benyttes både i store gulvarealer i næringsbygg så vel som i boliger. Dagens energipolitikk har satt fokus på...

 • 5/2003

  Elastiske fuger er hyppig anvendt for fuging i våtrom , kjøkken o.l. i overganger mellom golv, vegg, ved rørgjennomføringer og andre steder hvor...

 • 3/2003

  Elastiske silikonfuger er hyppig anvendt i våtrom , kjøkken o.l. i overganger mellom golv, vegg, ved rørgjennomføringer og andre steder hvor det...

 • 1/2003

  Artikkelen omhandler lim og festemasser for liming,festing og fuging av byggkeramikk, glassmosaikk,terrazzoheller (slipte betongheller) og...

 • 2/2002

  Det finnes flere typer golvvarmesystemer med liten byggehøyde. Systemer med lav byggehøyde, enkel leggeteknikk, rask temperaturjustering har klare...

 • 1/2002

  Hva skjer med lydforholdene når man skifter ut ett teppe- eller vinylgolv med keramiske fliser ? Vil irriterende trinnlyder høres og bli forsterket...

 • 1/2001

  Forskriftene stiller krav til at golv skal ha tilstrekkelig sklisikkerhet så ikke fall eller uhell oppstår. Keramiske fliser benyttes både i...

 • 4/2000

  Selv om keramiske fliser er sterke og slagfaste kan det forekomme at en flis blir knust eller av andre årsaker må skiftes ut. I våtrom må...

 • 5/1999

  Det er nå blitt vanlig å henvise til standarder i forbindelse med kvalitetsdokumentasjon av byggeprodukter. Det kan være standarder som setter...

 • 4/1999

  Byggebransjen er i forandring og aktørenes roller endres også. Vi har fått stadig flere lover og regler å forholde oss til. Det har blitt mer...

 • 2/1999

  Hvis det forekommer et hvitt belegg, enten på flisens overflate eller via fugene kan dette være en kalkutfelling fra stoffer i betong, mørtel...

 • 4/1998

  Bevegelsesfuger i golv har lett for å bli et problemområde, spesielt på golv med stor mekanisk belastning. Vi skal se på hvile muligheter som...

 • 5/1997

  I forbindelse med kontroller av våtrom eller tilstandsundersøkelser av skader benyttes nå ulike typer fuktmåleutstyr. Hyppigst benyttet er...

 • 2/1997

  Speil montert inn i fliskledninger kan være både dekorativt og praktisk.
  Men det stiller krav både til speilkvaliteter, innfestingsmasser og...

 • 1/1996

  I forbindelse med bygging av sanitær- og baderom i sykehus har det vært reist spørsmål om fliskledninger bidrar til bakteriegroing og...