Regelverk

bestemmelse av mal og overflateavvik pa fliserDette sier flisstandardene om målemetode og beregning av dimensjonsavvik
BKF Info No 4/2010

Økt etterspørsel av storformatfliser har medført at produsentene må være mer beviste på de maksimalgrenser på dimensjoner, planhet og krumning som finnes for keramiske fliser. Målemetodene i den opprinnelige NS EN ISO 10545-2 som kom ut i 1998 var basert på formater under ca 400 x 400 mm. Ny produksjonsteknikk gjør at vesentlig større fliser kan produseres...

Filstørrelse:
240.25 kB
BKF Info No :
4/2010
Siste revisjon:
01. april 2010

flislegging av svingt trappRåd om planlegging og utførelse
BKF Info No 3/2010

Trapper finnes i nesten alle bygg. En trapp skal både være god å gå samt være fin og se på. 

Rettløpstrapper er enkle å utføre og er tidligere omtalt i Byggkeramikkforeningen informerer nr 2/2003. Trapper med sving krever mer planlegging for å få et vellykket resultat. Artikkelen gir retningslinjer for hvordan planlegge å utføre en flislagt svingt trapp.

Filstørrelse:
754.92 kB
BKF Info No :
3/2010
Siste revisjon:
01. mars 2010

universel utformingEksempler på ledelinjer i flislagte golv
BKF Info No 2/2010

Keramiske fliser er et vanlig benyttet golvmateriale. Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven stiller krav både om sikkerhetsmarkering og tilrettelegging for orienteringshemmede både i boligbygg og publikumsbygg.
Ved bruk av forskjellige keramiske fliser gir ledelinjen nødvendig informasjon til blinde og svaksynte.
I artikkel 4-2009 beskrev vi krav til ledelinjer.
Denne artikkelen beskriver noen av produktene som tilbys på markedet.

Filstørrelse:
326.20 kB
BKF Info No :
2/2010
Siste revisjon:
01. februar 2010

storformatfliser pa golvStorformatfliser etterspørres mer og mer. Her orienteres det om hvordan innfri krav til planhet og nøyaktighet ved legging
BKF Info No 1/2010

Stadig flere har fått interesse for ”storformatfliser”. De benyttes både på golv og vegg. Vi vil orientere litt om forhold som er nyttig å vite om ved bruk av denne type fliser brukt på golv.

Filstørrelse:
1.54 MB
BKF Info No :
1/2010
Siste revisjon:
01. januar 2010

jording av slukrist i vatromNye retningslinjer fra januar 2009
BKF Info No 2/2008

Byggkeramikkforeningen har fått mange henvendelser om hva er gjeldende krav og hva er gjeldene praksis mht. å jorde slukrister i våtrom. Det viser seg å volde problemer å få ført jordingskabel ut av sluksonen og til et jordingspunkt uten at det er risiko for å komplisere membrantettingen. I januar 2009 lempet elektroforskriftene på kravet til jording av sluk i våtrom i nybygg. I denne artikkelen ser vi på praktisk konsekvens av endringen både i nybygg og i eksisterende bygg.

Revidert februar 2009
Filstørrelse:
167.35 kB
BKF Info No :
2/2008
Siste revisjon:
01. februar 2008

glassbyggesteinLyd- og lysegenskaper
BKF Info No 3/2006

Glassbyggestein har de senere årene fått en renessanse.
Bruksområdene er flere. De brukes vesentlig innvendig, men kan også benyttes i yttervegger. Det har forligget lite teknisk dokumentasjon om produktene .Vi har derfor framskaffet og systematisert informasjon som trengs for å velge riktig produkt på riktig sted.
Denne artikkelen tar for seg lyd- og lysegenskaper.

Filstørrelse:
153.57 kB
BKF Info No :
3/2006
Siste revisjon:
01. mars 2006

glassbyggestein 2Dimensjoneringsregler og monteringsteknikker
BKF Info No 2/2006

Glassbyggestein har de senere årene fått en renessanse.
Bruksområdene er flere. De brukes vesentlig innvendig, men kan også benyttes i yttervegger. Det har foreligget lite teknisk dokumentasjon om produktene .Vi har derfor framskaffet og systematisert informasjon som trengs for å velge riktig produkt på riktig sted.
Vegger av glassbyggestein kan oppføres på tre måter; murt og fuget med mørtel, montert og limt i profiler, montert i betongelementer
Denne artikkelen tar for seg primært monteringsteknikker og dimensjoneringsregler hvor steinene mures med mørtel. Liming i profiler og samt produksjon av betongelementer omhandles kortfattet.

Filstørrelse:
353.00 kB
BKF Info No :
2/2006
Siste revisjon:
01. februar 2006

glassbyggestein 1Brann- og varmeisolasjonstekniske egenskaper
BKF Info No 1/2006

Glassbyggestein har de senere årene fått en renessanse.
Bruksområdene er flere. De brukes vesentlig innvendig, men kan også benyttes i yttervegger. Det har forligget lite teknisk dokumentasjon om produktene. Vi har derfor framskaffet og systematisert informasjon som trengs for å velge riktig produkt på riktig sted.
Denne artikkelen tar for seg varmeisolering samt brannegenskaper.
Neste artikkel omhandler lys samt styrke og stabilitet ved dimensjonering.

Filstørrelse:
203.28 kB
BKF Info No :
1/2006
Siste revisjon:
01. januar 2006

BKF Info No 5/1999

Det er nå blitt vanlig å henvise til standarder i forbindelse med kvalitetsdokumentasjon av byggeprodukter. Det kan være standarder som setter krav til produktene eller standarder som spesifiserer testmetoder. Vi har i Norge i ca 10 år hatt Europanormer for fliser. Nå kommer nye ISO- betegnelser som delvis erstatter disse.

Filstørrelse:
51.00 kB
BKF Info No :
5/1999
Siste revisjon:
01. mai 1999

BKF Info No 4/1999

Byggebransjen er i forandring og aktørenes roller endres også. Vi har fått stadig flere lover og regler å forholde oss til. Det har blitt mer fokus på kontroller og ansvar.
Hvilke regler er det som gjelder?
Hvilke konsekvenser har disse for materialleverandørene?
Dette notatet forsøker å belyse enkelte sider rundt ansvar og konsekvenser av dette.

Filstørrelse:
50.56 kB
BKF Info No :
4/1999
Siste revisjon:
01. april 1999
 
 

Motta NBKF Nyhetsbrev

NBKF sender ut flere ganger per år fagartikler og teknisk informasjon.

Her får du registrere deg for å få tilsendt nyhetsbrevet med teknisk informasjon