Faktablader

Foreningens fagartikler publiserer artikler og fagstoff av ulik karakter. Artiklene tar utgangspunkt i de mest typiske problemområdene og legger vekt på å formidle kunnskap og systematisere erfaringer.

Artiklene på denne siden er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og kan derfor ikke uten videre benyttes av andre i kommersiell sammenheng eller mangfoldiggjøres uten tillatelse fra rettighetshaveren.

Vi søker å formidle kunnskap etter vårt beste skjønn, oppdelt etter ulike temaer.

Alle fagartiklene er gjennomgått og eventuellle revisjoner er utført høsten 2016.

Likevel kan vi ikke garantere at det ikke finnes fagstoff som ikke er ajourført med ny viten eller som det kan være ulike faglige synspunkter på.

Slik bygger du skadefrie svømmebassenger

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse. Ikke minst er materialvalg viktig. Noen bassengeiere har erfart at fliser løsner, spesielt i bassengbunnen og lurer på hvorfor dette skjer. Denne artikkelen oppsummerer årsak og tiltak for å sikre skadefrie løsninger.

Registrer deg for å lese mer …

Slik er fallreglene på våtromsgolv

Nyoppførte våtrom har regler for hvilke fallforhold som golvene skal innfri. Vi erfarer at reglene som er laget praktiseres noe forskjellig. Denne artikkelen tar for seg hvordan reglene er bygget opp og hvordan fallforhold måles og tolkes.

Registrer deg for å lese mer …

Limdekning under fliser

Hva er tilstrekkelig limkontakt under fliser.
Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Byggkeramikkforeningen.
Kan hullyd under fliser betraktes som en reklamasjon fordi mangelfull limkontakt kan svekke konstruksjonen? Vi har erfart at spesielt under store flisformater kan det forkomme partier hvor det kan høres hullyd når man banker på fliser. Artikkelen tar for seg hva betraktes som "tilstrekkelig" limkontakt.

Registrer deg for å lese mer …

Reparasjon av påstrykningsmembraner på flislagte våtromsgolv - Del 2 av 2

Membraner på våtromsgolv lar seg skjøte med egnete materialer og utført av erfarne håndverkere. I en artikkelserie beskriver vi her metoder som er testet ut for å skjøte påstrykningsmembraner som av ulike årsaker må tettes. Første delartikkel (BKF info nr 4/2016) beskriver hvilke forutsetninger som må være til stede for å skjøte påstrykningsmembraner i våtromsgolv. Denne artikkelen beskriver selve utførelsen og produktene.

Registrer deg for å lese mer …

Reparasjon av påstrykningsmembraner på flislagte våtromsgolv - Del 1 av 2

På flisflater kan det oppstå behov for å fjerne noen fliser for så å lime dem på plass igjen. Årsaken kan være at ved liming kan det blitt høydeforskjell ved fugekantene eller fugebreddene har større breddeavvik, manglede fall mm. En begrenset skifting av noen fliser kan de fleste flisleggere gjøre. Utfordringene oppstår hvis det skal gjøres reparasjon på en påstrykningsmembranen som ligger rett under flisene. Inngrep i membranen krever både egnete reparasjonsteknikker og produkter noe vi beskriver i to artikler. Denne tar for seg hvilke forutsetninger som må være til stede for å skjøte påstrykningsmembraner. Del 2 vil beskrive selve skjøteprosessen.

Registrer deg for å lese mer …

Flisfuger

Måter å produsere fliser på har de senere årene hatt en rivende utvikling mht. størrelser og formater. Moderne flisflater ser helt forskjellig ut enn bare for noen få år siden.
Storformater har kommet for å bli og mange ønsker å kombinere dem med smale fuger. Artikkelen belyser noen retningslinjer for dette.

Registrer deg for å lese mer …

Håndverkertips for flislegging av vegger

Keramiske fliser egner seg som veggkledning i alle rom der man ønsker seg en robust, renholdsvennlig og dekorativ overflate. Det skjelden reklamasjoner med flislagte vegger som er riktig utført, men både flisformat og underlag kan by på en del utfordringer. Artikkelen gir en del råd om hvordan lime fliser på veggflater.

Registrer deg for å lese mer …

Flisfuger – krav til utseende

Tidvis opptrer diskusjoner rundt utseende på utført flis- og fugearbeider. Tvister kan oppstå ved ferdigbefaring og overlevering av arbeider. Byggherrer har forskjellige forventninger til utseende på fugene. Vi presenterer noen eksempler på problemstillinger og hvordan de best skal håndteres.

Registrer deg for å lese mer …

Flisfuger - Del 2 av 2

Fugingen er siste arbeidsoperasjonen ved flislegging. Fugemassen skal fylle spalten mellom flisene og medvirke til at overflaten blir jevn og lett å rengjøre. Fugefargen påvirker også overflatens utseende. Her beskrives hva skjer når der oppstår utfellinger eller fargeavvik i fugene.

Registrer deg for å lese mer …

Slik er NS 3420; versjon 2012 del 2 av 2

NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide beskrivelser for prisførespørsler, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. Det er nå gjennomført betydelig revisjonsarbeider i mur- og flisdelen. Vi vil i to artikler her beskrive noen av de endringer og presiseringer som er gjort i 2012- versjonen. Byggkeramikkforeningen informerer at nr. 7 tar for seg flisarbeider generelt, Denne artikkelen tar for seg sammensatte fliskonstruksjoner.

Registrer deg for å lese mer …

Informasjon

Her finner du de nyeste artiklene vi legger ut.

Er du på utkikk etter eldre artikler, kan du finne i menyen nedenfor