Full fart på NBKF sitt årlige høstmøte  14.-15. november.  Norsk byggkeramikkforening avholdt sitt årlige høstmøte, den gangen på Holmen Fjordhotel i Asker.

styret hoestmoete 2018 oppover
Styret viser at pilene peker oppover

 

Høstseminaret  er en av to anledninger i året hvor alle medlemmene kan  samles  rundt temaer som opptar bransjen. I tillegg er det en fin arena for å treffe sine bransjekolleger  i sosial  " setting".

Temaer som  tas opp variere mye fra år til år. Her er en kort presentasjon:

 

hoestmoete 2018 spennende foredrag
Forsamlingen er meget konsentrert for å få med seg nynytt om storformatflisser.

Anvendelsen og etterspørselen etter storformat fliser er i vinden som aldri før. Flisleggermester Volker Schwenk   fra Tyskland har tatt i bruk egnet utstyr og selv utviklet teknikker til å monter selv de største storformater. Han viste mange eksempler på at  med god planlegging så gjelder " No problem, we fix it ".

 

Ole Øyvind Moen, Multiconsult ( tidlegere president i Norges Takseringsforbund),   kan både lovverket inn og ut  og er en meget brukt fagmann i rettsvesenet bl.a på tvister innen våtromsarbeider. I et engasjerende innlegg  viste han eksempler på  hvilke utfall ulike tvistesaker kan få i en rettsak.  Fortsatt mener mange at utfallet  i en rettsak er bingospill selv om Moen godt belyste hvordan en rettsprosess og domsavsigelse forgår.

Nordisk Byggkeramikkforum    er et årlig arrangement  som går på rundgang i de nordiske landene; denne  gangen i oktober i  Århus i Danmark.

Arne Nesje   hadde laget et  resyme av de temaene som der ble belyst. Kort fortalt har bransjeforeningene og  leverandørene  de samme  problemstillingene å jobbe med. Her nevnes produktfdokumentasjon iht EUs retningslinjer, testmetoder, fargeendring av fliser i våtrom,  regler  og målemetoder for limdekning under fliser, flislegging av svømmeanlegg mm.  

Mangeårig  tidligere leder av Byggutengrenser, Ole Krokstrand  viste mange eksempler  og tiltak på hvordan Mur- og betongbransjen hadde arbeidet sammen  for å fronte disse materialene i konkurranse med tre som byggemateriale.

 

Byggkeramikkskolens e-læringskonsept og videoproduksjon  bli presentert av Morten Hofstad, Byggakademiet  ( tidligere Byggeveiledning). De første modulene  som er gratis  er på det nærmeste ferdige. De som  skal betales for er under produksjon.

Helge Aasen og  kommunikasjonsbyrået Leidar v/ Kjetil Blåka og Ronald Jørgensen  ga forsamlingen innsyn i pågående kampanjen  for å synligjøre Norsk Flisleggerforening og Byggkeramikkskolen. Web-siden er kommet på plass med  påmelding- og betalingsløsningene.

Tilbakemeldingen  fra salen var at opplegget  ser meget bra ut. Utfordringen fra podiet er at også medlemmene har en viktig rolle  i å gjøre  NNF kjent og brukt blant sine kunder. Her må alle trekke i same retning for å skaffe nødvendig kvalitet i utførte flisarbeider.

hoestmoete 2018 spennende foredrag 2
En syngende takk for matentaler...

Motta NBKF Nyhetsbrev

NBKF sender ut flere ganger per år fagartikler og teknisk informasjon.

Her får du registrere deg for å få tilsendt nyhetsbrevet med teknisk informasjon