Velkommen til Norsk Byggkeramikkforening

Norsk Byggkeramikkforening er en bransjeforening for produsenter og leverandører av keramiske fliser, lim og fugemasser, membraner, varmegulv og andre tilhørende produkter. Formålet er å fremme riktig anvendelse av og økt kunnskap om bransjens produkter og ytelser.

Byggkeramikkforeningen endret 22.08.2017 navn fra Byggkeramikkforeningen til Norsk Byggkeramikkforening.

Eierskap og driftsform er som før.